• افزایش 4 درصدی تولید کنسانتره و 24 درصدی استخراج زغالسنگ ایمیدرو

   در گزارش 10 ماهه سال 97 اعلام شد:

   افزایش 4 درصدی تولید کنسانتره و 24 درصدی استخراج زغالسنگ ایمیدرو

    افزایش 4 درصدی تولید کنسانتره و 24 درصدی استخراج زغالسنگ ایمیدرو

   میزان تولید کنسانتره زغالسنگ شرکت های طبس و البرز مرکزی (وابسته به ایمیدرو) طی 10 ماهه سال97، 4 درصد افزایش یافت. در این مدت استخراج زغالسنگ نیز با رشد 24درصدی همراه شد.

   به گزارش شاتا، شرکت های زغالسنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، 594 هزار و 33 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. اما رقم تولید مدت مشابه سال گذشته، 572 هزار و 106 تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ، 515 هزار و 905 تن توسط «شرکت زغالسنگ طبس» و 78 هزار و 128 تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید شد.

   همچنین شرکت های زغالسنگ طبس و البرز مرکزی طی 10 ماهه امسال، یک میلیون و 499 هزار و 783 تن زغالسنگ استخراج کردند که نسبت به رقم استخراج مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 206 هزار و 768 تن)، 24 درصد رشد نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس یک میلیون و 362 هزار و 647 تن و شرکت البرز مرکزی 137 هزار و 136 تن ماده معدنی استخراج کرد.

   میزان ارسال کنسانتره زغالسنگ این شرکت ها به مشتریان طی مدت یاد شده نیز با 11 درصد رشد، از567 هزار و 327 تن مدت مشابه سال قبل به حدود631 هزار و 140 تن در 10 ماهه سال 97 رسید. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب 534 هزار و 104 تن و 97 هزار و 35 تن بود.

   بنا به این گزارش، شرکت های زغالسنگ طبس و البرز مرکزی طی ماه دی 71 هزار و 86 تن کنسانتره زغالسنگ «تولید»، 177 هزار و 183 تن ماده معدنی «استخراج» و 65 هزار و 702 تن کنسانتره «ارسال» کردند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: