• امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی فرش و مجمع انجمن های دوستی ایران

   امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی فرش و مجمع انجمن های دوستی ایران

   امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی فرش و مجمع انجمن های دوستی ایران

   این تفاهم نامه به منظور حفظ و اعتلای فرش دستباف ایران به عنوان یک میراث گرانقدر فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی از طریق بهره مندی از ظرفیت های سفارتخانه های خارجی در ایران جهت توسعه صادرات و معرفی موثر فرش دستباف امضاء شد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،این تفاهم نامه به منظور تقویت و توسعه همکاری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی صنعت فرش دستباف از قبیل تسهیل امور مربوط به اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، تسهیل امور مربوط به برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه های خارجی و معرفی فرش دستباف ایران به سفرای خارجی با در نظرگرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین در راستای پیشبرد اهداف مشترک مرکز و انجمن، به امضای فرشته دست پاک رییس مرکز ملی فرش ایران و دکتر رضا سیدان نایب رئیس مجمع انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها رسید.

   موضوعاتی که در این تفاهم نامه محور مد نظر قرار گرفت عبارتند از:

   همکاری در اطلاع رسانی همه جانبه فعالیت های مشترک بین مرکز و انجمن به ذینفعان فرش دستباف ( از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت)

   برگزاری و یا مشارکت در نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیات های تجاری خارجی در داخل و خارج کشور و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای نشست های تخصصی فرش دستباف.

   انتخاب مجری و هماهنگی و نظارت جهت ارایه خدمات ترانسفر و اقامت به مهمانان در برنامه های اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی و دعوت از سفرا برای حضور در مناطق فرش بافی کشور

   شناسایی متقاضیان واجد شرایط در اعزام و پذیرش هیأت های تجاری همزمان با نمایشگاه های مرتبط با فرش دستباف

   انجام فعالیت‌های تبلیغاتی به منظور شناساندن ابعاد مختلف فرش دستباف با استفاده از رسانه‌های مختلف و بسترسازی به منظور تسهیل وظایف و امور مربوط به انجمن.

   مکاتبه و پیگیری های لازم با مراجع ذیصلاح در خصوص برنامه های اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه های خارجی فرش دستباف و برنامه بازدید سفرا از مناطق فرش بافی کشور

   ارسال لیست فهرست مدعوین ( سفرا و تجار خارجی ) به مرکز و دیگر مراجع ذیصلاح در خصوص پروژه

   همکاری با مجری مورد تأیید این مرکز در برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی و اعزام و پذیرش هیأت های تجاری خارجی

   مکاتبه با مراجع ذیصلاح برای حفظ امنیت مهمانان خارجی ( سفرا و تجار خارجی) و اخذ مجوزهای لازم در طی برنامه های مشترک انجمن و مرکز

   دعوت از سفرا و رؤسای انجمن های دوستی برای بازدید از مناطق فرش بافی کشور

   براساس این گزارش؛ این تفاهم نامه در تاریخ 23/11/1397 به امضاء طرفین رسید و از تاریخ مذکور به مدت یکسال قابل اجراء می باشد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: