• صادرات تولیدات دانش بنیان در اولویت کشور قرار دارد

   سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ؛

   صادرات تولیدات دانش بنیان در اولویت کشور قرار دارد

   صادرات تولیدات دانش بنیان در اولویت کشور قرار دارد

   محمد رضا مودودی گفت: در حال حاضر توسعه فناوری و صادرات دانش بنیان ها یکی از بخش های که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، از این با شناسایی ظرفیت های این بخش و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مسیر تقویت صادرات این بخش حرکت خواهیم کرد.

   به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران که 7 بهمن ماه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران از سال 1370 پیشرفت خود را در زمینه پژوهش و فناوری آغاز کرده و امروز به تنوع تولید صنعتی و صادرات رسیده است، به طوری که براساس ارزیابی سازمان های بین المللی در مقایسه با سایر کشورهای نفتی متنوع ترین اقتصاد را دارد.

   محمدرضا مودودی با بیان اینکه کشور با وجود پیشرفت قابل توجه با چالش های جدی مواجه است، افزود: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ارتقای فناوری مهمترین و شاید تنها مسیر حرکت به سمت دارایی است، علاوه بر این فناوری زمینه ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می کند. در واقع فناوری مهمترین کلید توسعه است.

   او با بیان اینکه در چند دهه اخیر یکی از روش های تامین مالی سرمایه گذاری جسورانه یا خطر پذیر برای توسعه فناوری استفاده شده است، تصریح کرد: این نوع سرمایه گذاری دو مسئله مهم تامین مالی و تجربیات تجاری را در اختیار شرکت های نوآور قرار داده است.

   مودودی با اشاره به اینکه هدف اساسی اقتصاد مقاومتی توسعه علمی و فناوری است، گفت: دستیابی به تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان نیز از اهداف مهم برنامه ششم توسعه است، از این رو حمایت از این نوع سرمایه گذاری ها از یک سو موجب توسعه تجاری سازی در کشور شده و از سوی دیگر نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه محلی مناطق محروم دارد. از این رو توسعه صادرات کالا و خدمات دانش بنیان از اهداف اصلی سازمان توسعه و تجارت است که نیازمند شناخت ظرفیت های فناوری داخلی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: