• دستاورد چهل ساله انقلاب

   آذر بایجان شرقی مقام اول سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقاطع فولادی در کشور

   آذر بایجان شرقی مقام اول سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقاطع فولادی در کشور

   در سال های اخیر استان اذر بایجان شرقی از نظر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فولاد مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است .

   به گزارش شاتا این استان از نظر ظرفیت بالقوه تولید با توجه به فعالیت نزدیک به 30 واحد، با تولید بالغ بر 5/1 میلیون تن (15% ظرفیت کشور) شمش فولاد و 2/5 میلیون تن(24% ظرفیت کشور) مقاطع فولاد ساختمانی یکی از قطب های فولاد در محصولات نهایی و طولی می باشد.

   ظرفیت اسمی تولید بیلت فولادی(شمش) استان براساس ظرفیت پروانه بهره برداری صادره سالیانه 5/1 میلیون تن، مقاطع فولادی 1/5 میلیون تن و ورق گالوانیزه 90 هزارتن می باشد.

   سبد محصولات تولیدی شرکت ها طی سالجاری شامل تیر آهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، تسمه، ورق گالوانیزه و شمش فولاد می باشد.

   محصولات صنعتی تولیدی استان طی سالجاری شامل انواع مقاطع تخت سبک و سنگین، انواع میلگرد و شمش فولادی می باشد.

   استان آرذ بایجان شرقی در تولید مقاطع طولی در ایران و (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) رتبه 1 را دارد . این شرکت در تولید محصولات طویل در ایران رتبه اول و در خاورمیانه رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: