• تشکیل اولین جلسه تدوین برنامه جامع صنعتی درآذربایجان غربی

   تشکیل اولین جلسه تدوین برنامه جامع صنعتی درآذربایجان غربی

   رئیس اداره طرح های و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در اولین جلسه تدوین برنامه جامع صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان های آذربایجان غربی گفت: پروژه های صنعتی، معدنی و تجاری استان با توجه به مسائل زیست بومی و منطقه ای تدوین خواهد شد.

   به گزارش شاتا، سیفعلی ضربی در اولین جلسه تدوین برنامه جامع صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان های آذربایجان غربی گفت: پروژه های صنعتی، معدنی و تجاری استان با توجه به مسائل زیست بومی و منطقه ای تدوین خواهد شد.

   وی تصریح کرد: برنامه های راهبردی استان با تعیین استراتژی های مناسب منطقه ای برای هر شهرستان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود تدوین و بعد از تائید مقام ارشد آن شهرستان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

   رئیس اداره طرح های و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بیان کرد: در تدوین برنامه های هر شهرستان با کارشناسان، بخش خصوصی و دانشگاهیان نیز هم فکری و مشورت خواهد شد.

   وی افزود: نقاط ضعف و قوت مناطق و شهرستان ها نسبت به وضع موجود در حوزه های صنعت، معدن و تجارت در حال تجزیه و تحلیل توسط کارشناسان استان است که برنامه های راهبردی هر شهرستان نسبت به نقاط قوت و فرصت های موجود در آن تدوین خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: