• با حکم رحمانی، نجفی نماینده وزیر صمت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور شد

   با حکم رحمانی، نجفی نماینده وزیر صمت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور شد

   با حکم رحمانی، نجفی نماینده وزیر صمت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور شد

   رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی محمد رضا نجفی را به عنوان نماینده خود در انجمن نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور منصوب کرد .

   به گزارش شاتا رحمانی در بخشی از این حکم آورده است : انتظا رمی رود در چارچوب مقررات نسبت به تدوین و اجرای سازو کارها ی شفاف درجهت انتخاب افراد اصلح اهتمانم ورزیده تا شاهد انتخاباتی در شان دولت تدبیر و امید و بخ خصوصی باشیم .
   گفتنی است رحمانی این حکم را در اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی عنوان کرده است .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: