• پیشرفت 70 درصدی طرح فولاد‌سازی سفید دشت

   پیشرفت 70 درصدی طرح فولاد‌سازی سفید دشت

   ساخت طرح فولاد سازی سفیددشت چهارمحال وبختیاری با70درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

   به گزارش شاتا، مدیرتکنولوژی و توسعه کارخانه فولاد سفید دشت گفت:پروژه فولاد سازی سفید دشت با 70درصد پیشرفت فیزیکی به عنوان پیشتاز پروژه های فولاد سازی در بین مجموعه طرح های فولادی هفتگانه کشور قرار گرفته است.

   رامین لطفی افزود:با توجه به روند اجرایی مطلوب، این پروژه تا اواخر امسال(1397) تکمیل و راه اندازی می شود.

   وی گفت:این مجتمع در ۳ فاز شامل ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است.

   لطفی گفت:فــاز نخست (واحــد احیا مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع ۷ طرح فولاد استانی کشور در آبان پارسال به بهره برداری رسید و فــاز دوم این مجتمع (واحد فولادســازی) پس از وقفه چندساله، با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیای مستقیم آغاز شد.

   وی افزود:فــاز ســوم این شرکت،شامل ایجاد واحد زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت‌های موردنیاز و احداث ســاختمان‌های جنبی موردنیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد.

   مدیرتکنولوژی و توسعه کارخانه فولاد سفید دشت با اشاره به استفاده بهینه از آب در شرکت فولاد سفیددشــت، گفت: برنامه ریزی برای ساخت تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن به جای اســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از اقدامات اجرایی برای کمک به منابع آب کشــور است.

   لطفی گفت:در عملیــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازی)، حدود ۲۵۰ نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازی نیز برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: