• خداحافظی سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات ایران

   خداحافظی سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات ایران

   خداحافظی سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات ایران

   سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که از سال 1394 برای بار دوم سکاندار اداره این صندوق بود روز گذشته طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کرد.

   سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که از سال 1394 برای بار دوم سکاندار اداره این صندوق بود روز گذشته طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کرد.

   رییس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات همچنین در پیامی جداگانه خطاب به کارکنان و مدیران این صندوق ضمن خداحافظی از همراهی ها و همکاری آنها در تحقق اهداف صندوق ضمانت صادرات ایران قدردانی کرد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: