• رتبه اول سازمان صنعت آذربایجان غربی در جشنواره شهید رجایی

    رتبه اول سازمان صنعت آذربایجان غربی در جشنواره شهید رجایی

   با اهداء لوح و تندیس جشنواره شهید رجایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی توسط محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی تقدیر شد.

   به گزارش شاتا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و زیربنایی به عنوان دستگاه برتر در بیستمین جشنواره شهید رجایی معرفی شد.

   در بیستمین جشنواره شهید رجایی، که به میزبانی استانداری آذربایجان غربی و با حضور مسئولان، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، براساس ارزیابی فعالیتها ی عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در سال 96، سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با کسب بالاترین امتیاز به عنوان دستگاه برتر استان در گروه تولیدی و زیر بنایی بخش عمومی و اختصاصی معرفی شد که با اهدا لوح و تندیس جشنواره شهید رجایی از جعفر صادق اسکندری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تقدیر شد

   دربخشی از متن لوح دستگاه برتر سازمان که به امضا محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی رسیده، ذکر شده است؛ جناب آقای جعفر صادق اسکندری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی کارآمدی و اثربخشی و ارتقای پاسخگویی مطلوب به مردم از طریق انتخاب و معرفی سازمان ها و الگوهای برتر سازمانی انجام می پذیرد. لذا از آنجا که در اجرای مفاد مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 96 در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و زیربنایی در زمره دستگاه های برتر قرار گرفته اید، بدینوسیله از همت وتلاش ارزنده جنابعالی و مجموعه کارکنان و مدیران محترم آن دستگاه در راستای توسعه و اعتلای استان و تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری، تقدیر بعمل می آید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: