• صدور 950 میلیارد ریال ضمانت نامه برای 148 واحد صنعتی در کشور

   مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تشریح کرد:

   صدور 950 میلیارد ریال ضمانت نامه برای 148 واحد صنعتی در کشور

   صدور 950 میلیارد ریال ضمانت نامه برای 148 واحد صنعتی در کشور

   طی 6 ماهه ابتدای سال جمعا 148 ضمانت نامه صادره و تمدیدی به مبلغ 953 میلیارد ریال از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر شده است .

   به گزارش شاتا مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اعلام این خبر افزود :از این تعداد 64 ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مبلغ 468 میلیارد ریال بوده است که شامل ضمانت نامه اعتباری توسعه ، اعتباری سرمایه در گردش ، اعتباری ایجادی و غیر اعتباری است.

   به گفته محمد حسین مقیسه جمع ضمانت نامه های تمدیدی 84 فقره به مبلغ 485 میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته 29 درصد در تعداد و 32 درصد در مبلغ رشد نشان می دهد .

   مقیسه همچنین جمع ضمانت نامه های غیر اعتباری 6 ماهه ابتدای سال از سوی این صندوق را 4 فقره به مبلغ 15 میلیارد ریال اعلام کرد .

   گفتنی است فعال ترین بانکهای ذی نفع در صدور ضمانت نامه به ترتیب بانک سینا با 19 فقره به مبلغ 233 میلیارد ریال ، پست بانک با 20 فقره به مبلغ 102 میلیارد ریال و بانک سپه 5 فقره به مبلغ 30 میلیارد ریال بوده اند .

   به بیان مقیسه در 6 ماهه ابتدای سال بیشترین ضمانت نامه های صادره در استانهای کرمانشاه با 25 فقره به مبلغ 131 میلیارد ریال ، خراسان جنوبی با 6 فقره به مبلغ 44 میلیارد ریال ، خراسان رضوی با 2 فقره به مبلغ 38 میلیارد ریال و همدان با 3 فقره به مبلغ 37 میلیارد ریال بوده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: