• پنج ویژگی شاخص برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت

   اختصاصی/ مجری تدوین برنامه تشریح کرد:

   پنج ویژگی شاخص برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت

   پنج ویژگی شاخص برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت

   پنج ویژگی شاخص برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت

    به گزارش "شاتا" سید رضا فاطمی امین  افزود : برای اولین بار در کشور برای طراحی این برنامه و در سیر تکامل آن توانستیم یک مدل مستقل  برای برنامه ریزی در سطح ملی ارائه دهیم.
   وی اضافه کرد: برای طراحی این برنامه چارچوبی برای برنامه ریزی در سطح ملی طراحی شده که می تواند زیر ساختی برای  طراحی الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت باشد.
   مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت  همچنین جامعیت ، یکپارپگی ، دقت ، صحت و بهنگام بودن ارزشها را در طراحی این برنامه مورد تاکید قرار داد و افزود : اجرایی نشدن یک برنامه مهمترین آفت برنامه ریزی است اما در برنامه راهبردی سعی کردیم تدوین برنامه را با اجرا همراه کنیم .
   فاطمی امین تاکید کرد : در طراحی برنامه ، اسناد بالا دستی ، مسائل روز کشور ،ارزشهای اسلامی – ایرانی  و توانمندیهای کشور نیز لحاظ شده است .
    به گفته وی آسیب شناسی دقیقی درباره برنامه های قبلی انجام شده است و راهبردهایی برای فائق آمدن بر آن مسائل اندیشیده شده است.
   مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، افزایش کیفیت و قابلیت اجرایی شدن ، فرهنگ سازی و آموزش ، تدوین متون حقوقی برای رسمیت بخشیدن به محتوای برنامه ، اتصال برنامه راهبردی به برنامه های سالانه و فرآیندهای جاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت را از دیگر ویژگیهای این برنامه برشمرد.
    بنا به گفته فاطمی امین برای کمتر شدن آفتهای اجرای برنامه سعی شده است تا ارزیابی مدیران و کارکنان بر اساس معیارهای برنامه صورت گیرد و طراحی و اجرا نیز همزمان باشد و علاوه بر تعریف دقیق نقش حاکمیت زیر ساختهای لازم برای مداخله حاکمیت نیز در این برنامه طراحی شود.

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: