• تعیین 7 معاونت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت

   هیات دولت تصویب کرد:

   تعیین 7 معاونت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت

   تعیین 7 معاونت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت

   تعیین 7 معاونت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت

   به گزارش «شاتا»، هیئت وزیران در جلسه مورخ 19خرداد امسال بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به 7 معاونت ارتقا یافت.
   محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعداد معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ کرد.
   **تعیین نماینده جدید وزارت صنعت،معدن وتجارت در هیات حمایت از صنایع
   همچنین بر اساس مصوبه دیگر هیات دولت، محمد صادق مفتح جایگزین سید مجید هدایت در هیات حمایت از صنایع شد.
   هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به ماده(1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور محمد صادق مفتح را جایگزین سید مجید هدایت کرد.
   این مصوبه نیز توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا،ابلاغ شد.

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: