• انتصاب سرپرست جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات

   اختصاصی/

   انتصاب سرپرست جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات

   انتصاب سرپرست جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات

   انتصاب سرپرست جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات

   به گزارش «شاتا»؛ «حمید اشتری» دراین مراسم گفت: ما در بنگاه های تولیدی باید به سمت مدیریت واردات و صادرات پیش برویم که شرکت دخانیات نیز باید با برنامه ریزی های خود واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.
   وی گفت: شرکت دخانیات و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن بهره مندی از تمامی امکانات کشور باید با همکاری و تعامل با یکدیگر به استاندارد سازی، کاهش ضرر و افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود همت کنند.
   در ادامه این جلسه «محمدمهدی فرشچی موحد» رئیس سابق مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به بیان اقدامات انجام شده پرداخت وگفت: پیاده سازی فرآیندهای مهندسی، انجام فعالیت های فرا بورس، احصاء و تفکیک وظایف حاکمیتی و تولیدی شرکت دخانیات و خصوصی سازی آن جملگی منجر به این شد که هم اکنون شرکت دخانیات در قالب قانون تجارت به عنوان یک بنگاه بزرگ صنعتی  به موضوع فعالیت خود در فضای کسب و کار جدید، ادامه دهد.
   در ادامه این جلسه «شمس الدین نیک منش» سرپرست جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گفت: صنعت دخانیات یک بنگاه مهم اقتصادی محسوب شده که باید مجموعه این اقدامات توسط یک سیستم منسجم حاکمیتی رهبری شود.
   وی در پایان بر کنترل واردات و افزایش صادرات، فرهنگ سازی برای کاهش مصرف دخانیات و تعامل با معاونت ها ، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط اجرایی تاکید کرد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: