• خسروتاج نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی شد

   خسروتاج نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی شد

   خسروتاج نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی شد

   با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،‌ معدن و تجارت ، مجتبی خسروتاج به عنوان نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور منصوب شد.

   به گزارش شاتا ،در بخشی از این حکم وزیر صنعت خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت آورده است: انتظا رمی رود در چارچوب مقررات نسبت به تدوین و اجرای سازو کارهای شفاف در جهت انتخاب افراد اصلح اهتمام ورزیده تا شاهد انتخاباتی در شان دولت تدبیر و امید و بخش خصوصی باشیم .
   گفتنی است،هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.

   در حال حاضر دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رو به اتمام بوده و بر اساس قانون پیش از پایان دوره فعالیت هر اتاق باید انتخابات آن دوره برگزار شود که در این راستا خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن وتجارت در انجمن نظارت بر انتخابات آتی هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور معرفی شد.

   لازم به ذکر است، برای برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت ،معدن وتجارت با معرفی وزیر صنعت و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران با معرفی رئیس اتاق تشکیل می شود. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستـــان ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار، تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسانید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: