• کاهش 20درصدی واردات به استان آذربایجان شرقی

   کاهش 20درصدی واردات به استان آذربایجان شرقی

   رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش 20 درصدی واردات به استان گفت: واردات باید به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قـرار گیـرد .

   به گزارش شاتا، حسین نجاتی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: تامین مایحتاج ضروری مردم که تولید داخلی امکان تامین آن را به صورت کامل ندارد ؛ اهمیت واردات را بخوبی مشخص می کند .

   وی ادامه داد: همچنین تجهیز صنایع و تامین ماشین آلات و مواد اولیه کارخانجات نیز از طریق واردات صورت می گیرد که نباید از آن غافل شد.

   وی روند فعلی واردات را از نگاه آمار و اعداد مطلوب دانست و گفت: طی شش ماهه گذشته شاهد کاهش ۲۰ درصدی واردات کالا به استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از طریق گمرکات هستیم ولی این کاهش نباید به ضرر تولیدات صادرات گرا منجر شود.

   نجاتی تاکید کرد: بـدیهی اسـت در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهـداف توسـعه اقتـصادی و افـزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را میتوان محقق کرد.

   دبیر‌کارگروه توسعه صادرات غیر‌نفتی استان اظهار داشت: بی شک برای تعدیل روند واردات کشور و همچنین هدفمندکردن و سمت دادن واردات در جهت تأمین نیازهای اساسی و ضروری و بکارانداختن چرخه تولید کشور و نیز حرکت به سمت تولیدات معطوف به صادرات ، باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: