• برگزاری کارگروه اصلاح نظام یارانه گندم، نان وآرد استان

   برگزاری کارگروه اصلاح نظام یارانه گندم، نان وآرد استان

   دوازدهمین کارگروه اصلاح نظام یارانه گندم، نان وآرد استان کردستان با هدف تصمیم گیری در خصوص احداث سیلوهای جدید در شهرستانهای قروه، کامیاران ودیواندره برگزار شد.

   رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کردستان با اشاره به اصلاح نظام یارانه گندک ، نان وآرد استان درخصوص تعیین تکلیف متقاضیان احداث سیلو گفت:اگر در استان کردستان نیازمند به احداث سیلو هستیم و ساخت آن از لحاظ اقتصادی توجیه دارد باید تصمیمات لازم برای احداث سیلواتخاذ شود.

   محمد دره وزمی اعلام مبناهای اصولی برای موافقت یا عدم موافقت برای احداث سیلوها را خواستار شد وافزود؛ باید با بررسی کارشناسی اقدامات موثر وتصمیم گیری های لازم در خصوص احداث یا عدم احداث سیلو انجام شود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: