• ارتباط فناوری با افزایش بهره وری در صنعت فولاد

   ارتباط فناوری با افزایش بهره وری در صنعت فولاد

   ارتباط فناوری با افزایش بهره وری در صنعت فولاد

   بهره وری از مولفه های کلیدی صنایع محسوب می شود؛ چون رقابت پذیری به اندازه زیادی بستگی به بهبود آن دارد. این نوشتار بدنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهره وری صنعت فولاد سازی کشور (به عنوان یک صنعت منبع محور و مبتنی بر منابع طبیعی) است. به طور کلی بهره وری در هر واحد اقتصادی ( اعم از بنگاه، صنعت و کشور) در گروی دو مؤلفه مهم است: 1- تغییرات فنی که بیانگر پیشرفت در فناوری تولید است و موجب می‌گردد تا بهره‌وری واحد اقتصادی افزایش یابد. 2-کارایی فنی که نشان می دهد یک واحد اقتصادی چه اندازه می‌تواند با کاهش مصرف نهاده‌های تولید، به اندازه قبل تولید کند.

   کارایی فنی متاثر از چندین مؤلفه مانند کارایی مقیاس است که نشان می‌دهد که یک واحد اقتصادی با تغییر مقیاس تولید، چه اندازه می‌تواند بر بهره‌وری خود بیفزاید. شناسایی عوامل موثر بر بهره­وری به سیاستگذاران کمک می­کند درجه اهمیت هر یک از مولفه­ها را بر بهره­وری این صنعت سنجیده و براساس امکانات دردسترس به تقویت مولفه­های اولویت­دار بپردازد.

   نکات کلیدی:

   بر اساس مطالعه صورت گرفته در موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی به روش برنامه ­ریزی خطی، تغییرات سالانه شاخص بهره­وری صنعت فولادسازی کشور شامل بنگاه­های «فولاد خراسان»، «فولاد خوزستان»، «فولاد مبارکه» و «ذوب‌آهن اصفهان» طی دوره 93-1390 به تفکیک اجزای اثرگذار بر آن، ارائه شده است.

   نتایج نشان می­دهد متوسط رشد بهره­وری سالانه کل عوامل تولید طی دوره 93-1390 معادل 4 درصد بوده که عمدتاً ناشی از رشد تغییرات فنی (با متوسط رشد سالانه 2.5 درصد) و سپس تغییرات کارایی فنی (با متوسط رشد سالانه 1.6 درصد) می­باشد. بر این اساس می­توان نتیجه گرفت:

   1- بهبود فناوری (که با تغییرات فنی نشان داده شده است) نقش کلیدی و اصلی در بهبود بهره­وری صنعت فولاد کشور داشته است.

   2- عمده تغییرات کارایی فنی ناشی از تغییرات کارایی مقیاس (با متوسط رشد 1.2 درصد) بوده است و سایر عوامل مانند بهبود سیستم مدیریتی و ..... نقش کمرنگ­تری دارند.

   در پایان خاطر نشان می­سازد به­منظور افزایش قدرت رقابت­پذیری صنعت فولاد، بهبود فناوری و افزایش مقیاس تولید دو عامل کلیدی است که می­بایست به آن توجه جدی صورت گیرد.

   موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: