• ارتقاء سامانه جامع رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی استان بوشهر

   ارتقاء سامانه جامع رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی استان بوشهر

   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر گفت: سامانه جامع رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور دریافت کلیه شکایات مرتبط با تشکل های صنفی نظیر اتحادیه ، اتاق ها ، کمیسیون های نظارت مرکز استان و شهرستانها ارتقاء یافت.

   به گزارش شاتا سید حسین حسینی محمدی افزود: این اقدام به منظور بهبود فرآیند خدمت رسانی مطلوب به اصناف و بازاریان و عموم شهروندان کشور و تسریع در رسیدگی به شکایات ،امکان شفافیت ، کنترل و انضباط اداری، صرفه جوئی در هزینه های شاکی و متشاکی و تحقق دیگر اهداف دولت الکترونیکی ، ارتقاء حقوق شهروندی و نهایتاً اخذ گزارش های تحلیلی و تحقیقی از طریق بررسی آرشیو شکایات به تفکیک هر استان را برای سازمان های صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

   حسینی محمدی عنوان کرد: در جهت تحقق اهداف موصوف، رسیدگی به کلیه شکایات واصله در سامانه طبق مواعد قانونی مندرج در قانون نظام صنفی از سوی مراجع صنفی ذی صلاح در استان مورد تاکید بوده و شایسته است مراجع مزبور به صورت دقیق و متقن به شکایات واصله رسیدگی خواهد شد.

   وی تصریح کرد: تمامی فرایند رسیدگی از ابتدا تا انتها به صورت کارشناسی، دقیق و مستمر از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت رصد خواهد شد و ملاک و معیار سنجش عملکرد سازمان های صنفی استان ها در سال جاری در تمام سطوح، سامانه مزبور بوده و روند رسیدگی به شکایات به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی تلقی خواهدشد .

   حسینی محمدی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر فرآیند رسیدگی به شکایات در استان نیز بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستانها و نهایتاً مرکز استان خواهد بود افزود: همه شاکیان بدون حضور فیزیکی صرفا" در مواقع ضروری می توانند شکایت خود را در طول شبانه روز در این سامانه ثبت و با درج مشخصات، از طریق شماره یا کد رهگیری مراحل رسیدگی به شکایت مطروحه خود را پیگیری نمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: