• الزام کلیه دستگاههای دولتی به تامین کالا و خدمات مورد نیاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

   الزام کلیه دستگاههای دولتی به تامین کالا و خدمات مورد نیاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

   الزام کلیه دستگاههای دولتی به تامین کالا و خدمات مورد نیاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

   مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت : کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی طبق مقررات موجود ملزم به تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادیران) هستند.

   به گزارش شاتا کیومرث فروتنی افزود : در این رابطه مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی که مایل به عرضه محصولات و خدمات خویش به بخشهای عمومی و دولتی هستند، باید در سامانه (ستادیران) ثبت نام کنند.
   وی یادآور شد : به منظور حمایت از تولیدات داخلی، با هماهنگی انجام شده با مدیر سامانه یاد شده مقرر شد واحدهای تولیدی معتبر دارنده مجوز قانونی ، که تا پایان سال جاری اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور می کنند، از پرداخت هزینه ثبت نام معاف یاشند .
   به گفته وی نمایندگان فروش واحدهای تولیدی نیز می توانند با پرداخت هزینه ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: