• صدور 2 هزار و 119 میلیارد ریال بیمه نامه و ضمانت نامه معدنی در سال 96

   صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در گزارشی اعلام کرد:

   صدور 2 هزار و 119 میلیارد ریال بیمه نامه و ضمانت نامه معدنی در سال 96

   صدور 2 هزار و 119 میلیارد ریال بیمه نامه و ضمانت نامه معدنی در سال 96

   صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در گزارشی عملکرد یک سال گذشته خود را به تفکیک دوره‌های مختلف تشریح کرد.

   به گزارش شاتا، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از ابتدای فعالیت خود تاکنون یک هزار و 682 فقره بیمه نامه صادر کرده است که ارزشی بیش از 6 هزار و 332 میلیارد ریال را داراست.

   از این تعداد، در بخش اعتباری بهره برداری و فرآوری 663 فقره ضمانت نامه به ارزش 5هزار و 527 میلیارد ریال و در بخش سرمایه گذاری یک هزار و 19 فقره بیمه نامه به ارزشی بیش از 805 میلیارد ریال بیمه نامه صادرشده است .

   بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادره در سال 96

   این صندوق در سال 96 در حوزه صدور ضمانتنامه در بخش های اعتباری بهره برداری و واحدهای فرآوری و کانه آرایی فعالیت چشمگیری داشته و 32 فقره ضمانت نامه و بیمه نامه به ارزش دوهزار و 119 میلیارد ریال صادر کرده است .

   از این تعداد حدود دو هزار و 23 میلیارد ریال بیمه نامه درحوزه اعتباری بهره برداری صادر شده که سهمی برابر با 36.6 از کل مبلغ بیمه نامه های اعتباری را به خود اختصاص داده است و 19 فقره بیمه نامه به ارزش 96 میلیارد ریال در بخش سرمایه گذاری صادر شده است .

   گزارش عملکرد 6ماهه

   در 6ماهه منتهی به خرداد 97 به طور کلی 18 فقره ضمانتنامه و بیمه نامه به ارزش 673.7 میلیارد ریال صادر شده است که از این آمار 10فقره به ارزش 661.8میلیارد ریال در بخش اعتباری و 8فقره به ارزش 11.9 میلیارد ریال در بخش سرمایه گذاری صادر شده است.

   گزارش عملکرد 3ماهه

   در 3 ماهه گذشته از مجموع 10 فقره بیمه نامه به ارزش 16.6 میلیارد ریال، 5 فقره به ارزش 9میلیارد ریال ضمانتنامه و 5 فقره بیمه نامه به ارزش 7.6میلیارد ریال برای بخش سرمایه گذاری صادر شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: