• افزایش 183.6 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی و 25 درصدی پروانه فنی و مهندسی در 2 ماهه اول امسال/ صدور پروانه اکتشاف معدنی در 2 ماهه امسال 7.8 درصد افزایش یافت

   گزارش ویژه شاتا؛

   افزایش 183.6 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی و 25 درصدی پروانه فنی و مهندسی در 2 ماهه اول امسال/ صدور پروانه اکتشاف معدنی در 2 ماهه امسال 7.8 درصد افزایش یافت

   افزایش 183.6 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی و 25 درصدی پروانه فنی و مهندسی در 2 ماهه اول امسال/ صدور پروانه اکتشاف معدنی در 2 ماهه امسال 7.8 درصد افزایش یافت

   بر اساس آمار ارایه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2 ماهه ابتدایی امسال با افزایش 183.6 درصدی در صدور گواهی امضای الکترونیکی و 25 درصدی در صدور پروانه فنی و مهندسی روبه رو بودیم.

   به گزارش شاتا، پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در 2 ماهه نخست امسال از لحاظ اشتغال 23.6 درصد و از لحاظ سرمایه مجوز 68.4 درصد نسبت به 2 ماهه پارسال افزایش داشته است.

   در 2 ماهه نخست امسال 630 پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال 12 هزار و 262 نفر و سرمایه مجوز 51 هزار و 423 میلیارد ریال صادر شد و پروانه بهره برداری صنعتی صادره در 2 ماهه پارسال 657 پروانه با اشتغال 9 هزار و 920 نفر و سرمایه مجوز 30 هزار و 544 میلیارد ریال بوده است.

   این در حالی است که در فروردین ماه امسال 163 پروانه بهره برداری صنعتی( ایجادی و توسعه ای) و در اردیبهشت ماه 467 پروانه صادر شد که این شاخص در ماه دوم سال نسبت به ماه اول 186.5 درصد افزایش یافته است.

   صدور پروانه اکتشاف معدنی 7.8 درصد افزایش یافت

   در زمینه پروانه اکتشاف معدنی نیز در 2 ماهه ابتدایی امسال 152 پروانه صادر شد که با در نظر گرفتن 141 پروانه اکتشاف صادره در 2 ماهه پارسال، افزایش 7.8 درصدی داشت.

   در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 46 و 106 پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که این شاخص در ماه دوم نسبت به ماه اول سال با افزایش 130.4 درصدی روبرو بود.

   گواهی کشف‌های صادره نیز در فروردین ماه 22 مورد و در اردیبهشت ماه امسال به 41 مورد رسید که تغییر مثبت 86.4 پیدا کرد.

   افزایش 183.6 درصدی گواهی امضای الکترونیکی

   در حوزه تجارت الکترونیک نیز گواهی امضای الکترونیک صادره در 2 ماهه امسال 16 هزار و 615 مورد بود که با احتساب 5 هزار و 859 مورد صادره در مدت مشابه پارسال 183.6 درصد افزایش داشته است.

   گفتنی است در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب 4 هزار و 840 و 11 هزار و 775 مورد گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که صدور این گواهی در ماه دوم سال نسبت به ماه اول 143.3 درصد افزایش داشت.

   در زمینه صدور نماد الکترونیکی نیز در 2 ماهه ابتدایی امسال با 41.1 درصد افزایش روبه رو بودیم. در دو ماهه ابتدایی امسال 2 هزار و 263 مورد نماد الکترونیکی صادر شد که این رقم در 2 ماهه پارسال یک هزار و 604 مورد بوده است.

   در فروردین ماه امسال 438 مورد و در اردیبهشت ماه یک هزار و 825 مورد نماد الکترونیکی صادر شد که افزایش 316.7 درصدی به نسبت مقایسه این دو ماه داشت.

   افزایش 25 درصدی صدور پروانه فنی و مهندسی

   حوزه پروانه‌های فنی و مهندسی نیز افزایش 25 درصدی صدور را در 2 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرد. در 2 ماهه امسال 20 پروانه و در 2 ماهه پارسال 16 پروانه صادر شده بود.

   در اردیبهشت ماه امسال 15 پروانه فنی و مهندسی و در فروردین ماه 5 پروانه صادر شده بود که درصد تغییر این دو ماه متوالی مثبت 200 درصد شد.

   در زمینه صدور پروانه تحقیق و توسعه در 2 ماهه ابتدایی امسال 16 پروانه صادر شد که با احتساب 10 پروانه صادره در 2 ماهه پارسال افزایش 60 درصدی داشت.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: