• برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت باید به یک آرمان مشترک تبدیل شود

   اختصاصی / فتح اله :

   برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت باید به یک آرمان مشترک تبدیل شود

   برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت باید به یک آرمان مشترک تبدیل شود

   برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت باید به یک آرمان مشترک تبدیل شود

   دبیر جلسات هم اندیشی و اتاق فکر صنعت ، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار شاتا و در حاشیه سلسله جلسات اتاق فکر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت :از آنجا که برنامه ریزی، فرآیند مستمری است ، روش تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت ، معدن و تجارت کشور از لحاظ متودولوژی و اثر بخشی خروجی برنامه اهمیت بالای دارد.
   مهدی فتح اله با بیان اینکه اتاق فکر رویکرد تصمیم گیری ندارد و اعضای مختلف دست اندرکار موضوع  اعم از متخصصین بخش خصوصی و دولتی به تبادل نظر وهمفکری در این جلسات می پردازند اضافه کرد : چیزی که مهم است این است که درک مشترکی  از استراتژی داشته باشیم و حتما دربرنامه ریزی ها بر اولویتها و مزیتهایمان تمرکر کنیم وهمه دست اندر کاران بخش حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و همه متولیان بخش خصوصی باید یک آرمان مشترکی را شکل بدهند  .
   به گفته وی  برای رسیدن به برنامه راهبردی باید مبانی توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری و دکترین توسعه صنعت ، معدن و تجارت را ازقبل داشته باشیم.
   فتح اله  با تاکید بر تغییر الگو دررویکرد مدیریت و الگوهای ذهنی و فکری مدیریتی برای نظام برنامه ریزی تصریح کرد : در سطوح مختلف خصوصی و دولتی باید کار با برنامه ریزی و  پیاده کردن یک نظام کامل برنامه ریزی را یاد بگیریم و عملیاتی کنیم و اگر این اتفاق نیفتند تهیه یک سند راه به جایی نخواهد برد .
   وی اضافه کرد : باید در برنامه ریزی افقهای بلند مدتی را مد نظر داشته باشیم ولی حتما عملیاتی ، کاربردی و مستمر گام برداریم.
   رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  با بیان اینکه در امر تدوین برنامه و اثر بخش بودن برنامه راهبردی باید راه حل محورباشیم نه مشکل محور تاکید کرد :  در برنامه راهبردی همچنین باید امکان نظارت و کنترل و رد یابی برنامه به جهت اهداف کمی که مد نظر است وجود داشته باشد.
   وی برگزاری چنین جلساتی را توافق و صحه گذاری صاحبنظران بخشهای دولتی و خصوصی بر سر برنامه های تدوین شده تاکنون و اصطلاحاچکش کاری این برنامه دانست.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: