• توافق مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر دفاع بر هم افزایی و همکاریهای مشترک

   توافق مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر دفاع بر هم افزایی و همکاریهای مشترک

   توافق مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر دفاع بر هم افزایی و همکاریهای مشترک

   مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: به زودی دستاوردهای 55 ساله سازمان مدیریت صنعتی را مشخص و اعلام خواهیم کرد.

   به گزارش شاتا ابوالفضل کیانی بختیاری تصریح کرد: برخی از انجمن ها و موسسات از جمله انجمن منابع انسانی، بنیاد تعالی و غیره در سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفتند که به مروز زمان برخی از آنها از سازمان جدا شده اند.
   وی در ادامه به اعلام آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت صنعتی در حوزه های مختلف مدیریت، مشاوره، همکاری های بین المللی، طرح سامانه ارتقا مدیریت بنگاه ها، شناخت و عارضه یابی، استراتژی تحول و ساختار، مدیریت تولید و عملیات، بازاریابی و فروش، مالی و اقتصادی، مدیریت دانش، خدمات کلینیکی و مهندسی ارزش، توسعه منابع انسانی، کانون های ارزیابی و ... فعالیت های در خور توجهی دارد و در این حوزه ها آمادگی سازمان را برای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می دارم.
   کیانی بختیاری با اشاره به اینکه مدیران منابع انسانی (HR) باید شریک استراتژیک دستگاه ها باشد، تصریح کرد: در صورتی که مدیران منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک دستگاه ها تلقی نشود کاری پیش نخواهد رفت کما اینکه بهترین مدل های سازمانی را طراحی کنیم.
   وی از ورود این سازمان به حوزه های مختلف فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان از مهر سال جاری خبر داد و گفت: در این باره برنامه های متنوعی را طراحی و فعالیت های خود را توسعه خواهیم داد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: