• رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان خبر داد:

   47 طرح صنعتی استان کردستان در انتظار دریافت ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

   47 طرح صنعتی استان کردستان در انتظار دریافت ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان از وجود ۴۷ طرح صنعتی برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در بانک های عامل به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان خبر داد.

   به گزارش شاتا، محمد دره وزمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان با بیان اینکه در مجموع ۷۷۷ طرح صنعتی که عمدتا در حوزە فرش بودە برای استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی به مبلغ ۳۶ میلیارد تومان معرفی شده است، بیان کرد: تاکنون از کل طرح های معرفی شده صنعتی تنها ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شدە است.

   وی عمدە واحدهای صنعتی استان را واقع در شهرک های صنعتی دانست وگفت: تنها ۴۵ درصد واحدهای تولیدی صنعتی استان در خارج از شهرک های صنعتی وجود دارند.

   دره وزمی با اعلام اینکه تعریف اشتغال پایدار روستایی تعریفی مبهم ودر نهایت به نفع صنعت نبوده است افزود: طبق دستور العمل ابلاغی ما در سطح استان ناحیه های صنعتی نداریم تا بتوانیم از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی استفاده کنیم.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بخش صنعت را در طرح اشتغال روستایی مظلوم توصیف کرد و گفت: با توجه به مجموع فیلترهای که اعمال شده است بخش صنعت نمی تواند آنگونه که شایسته است از تسهیلات روستایی به نفع رونق بخش صنعت واشتغال بهره ببرد.

   دره وزمی در ادامه با بیان اینکه هیچ یک از طرح های صنعتی معرفی شده بخش صنعت برای دریافت تسهیلات در اشتغال روستایی بعلت عدم توجیه فنی و اقتصادی توسط کمیته فنی و بانک­های عامل رد نشده است تصریح کرد: از مجموع طرح های معرفی شده ۱۰ طرح به ارزش سه میلیارد تومان به دلیل عدم پیگیری مجری، هفت طرح به ارزش شش ونیم میلیارد تومان توسط بانک ها رد شده وشش طرح نیز در دستگاههای اجرایی با مشکل مواجه شده است.

   وی ادامه داد: هم اکنون دو طرح صنعتی به ارزش ۱۶ میلیارد تومان ودارای توجیه فنی در تهران منتظر تصمیم ودریافت تسهیلات است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: