• اعطای وام با وثیقه گذاری بیمه نامه صندوق فعالیت های معدنی

   با امضای یک تفاهم نامه انجام می شود؛

   اعطای وام با وثیقه گذاری بیمه نامه صندوق فعالیت های معدنی

   اعطای وام با وثیقه گذاری بیمه نامه صندوق فعالیت های معدنی

   صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک سینا تفاهم کردند با بیمه نامه اعتباری صندوق به عنوان وثیقه، تسهیلات به فعالیت های معدنی داده شود.

   به گزارش شاتا، «فرید دهقانی» مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و «محمدرضا پیشرو» مدیرعامل بانک سینا، تفاهمنامه ای امضا کردند که به موجب آن، تسهیلاتی برای تامین ماشین آلات، تجهیزات و سایر طرح های مرتبط با عملیات معدنی داده می شود.

   تسهیلات اعطایی به میزان 80 درصد قیمت پیش فاکتور مورد تایید صندوق یا برآورد عملیات معدنی مربوط (طرح) بوده و تامین بقیه آن بر عهده متقاضی است. وثیقه نیز شامل بیمه نامه اعتباری صندوق، معادل 120 درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی است.

   این تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی با دوره تنفس 6 ماه است که تا یک دوره یک ساله (با تایید و اعلام صندوق) قابل تمدید است و زمان بازپرداخت آن حداکثر 54 ماه خواهد بود.

   مشتریان این بانک که پروانه فعالیت معدنی داشته و متقاضی ضمانت از صندوق باشند، می توانند با ارائه وثیقه بازپرداخت، از این تسهیلات بهره مند شود.

   نرخ سود، کارمزد و جرایم تاخیر این تسهیلات بر اساس نرخ زمان انعقاد قرارداد و مطابق با ضوابط و مقررات جاری بانک است.

   صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با هدف تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی بخش معدن، بر اساس ماده 31 قانون معادن مصوب 1377، در سال 1380 تاسیس شد.

   در اهداف صندوق، تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها ذکر شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: