• انتشار ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی

   از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شد:

   انتشار ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی

   انتشار ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی

   ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد.

   به گزارش شاتا به منظور فرهنگ سازی "سال حمایت از کالای ایرانی" و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

   چگونگی و الزامات حمایت از کالای ایرانی ، بازگشت اعتماد مردمی به کالای ایرانی، رفرم رفتاری برای حمایت از کالای ایرانی ،‌ چهار پایه حمایت از کالای ایرانی ، موانع عینی و ذهنی پیش پای کالای ایرانی ، سلام اقتصاد به کالای ایرانی ، نقش نظام بانکی در حمایت از کالای ایرانی و ...ازجمله مطالب منتشر شده در این شماره ماهنامه تدبیر به شمار می روند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: