• رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تأکید کرد:

   لزوم پایش و بررسی وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی در سطح استان کردستان

   لزوم پایش و بررسی وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی در سطح استان کردستان

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: به منظور نظارت بهینه و هوشمند بر حفظ شرایط دریافت کارت بازرگانی، تیم نظارت و ارزیابی کارت های بازرگانی جهت انجام بازیدهای مشترک تشکیل می شود.

   به گزارش شاتا، محمد دره وزمی در جلسه کارگروه بررسی و پالایش کارتهای بازرگانی استان کردستان گفت: در سال 1396 کارتهای بازرگانی صادر شده 139 مورد بوده که 136 مورد مربوط به اتاق بازرگانی و 3 مورد مربوط به اتاق تعاون بوده است.

   وی بیان کرد: پارسال 224 مورد کارت بازرگانی تمدید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن( سال 1395) شاهد افزایش 24 درصدی تمدید کارت‌های بازرگانی بوده ایم.

   دره وزمی اضافه کرد: بیشترین میزان تقاضا در کارتهای بازرگانی صادره و تمدیدی مربوط به بخش بازرگانی ، هرکدام با سهم 80 درصد و 90 درصد و بیشترین درصد تغییرات در کارتهای صادره مربوط به بخش کشاورزی و در کارتهای تمدیدی مربوط به بخش معدن است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: از لحاظ تحصیلات، بیشترین سهم افرادی که برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کرده‌اند، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم هستند که سهم 36 درصدی را به خود اختصاص داده اند.

   دره وزمی تصریح کرد: بیشترین سهم دربخش کارتهای صادره مربوط به شهرستان سنندج با 29 درصد و در بخش کارتهای تمدیدی مربوط به شهرستان بانه با 31 درصد است.

   وی یادآور شد: بیشترین میزان تقاضا در بخش کارتهای بازرگانی صادره و تمدیدی مربوط به آقایان به ترتیب با سهم 94 درصد و 93 درصد است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان گفت: گشت‌های مشترک در جهت پالایش شرایط موجودِ، دارندگان کارت‌های بازرگانی در سطح استان کردستان برای بررسی وضعیت موجود و همچنین نحوه فعالیت آنان راه اندازی شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: