• برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن منتشر شد

   با هدف تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن:

   برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن منتشر شد

   برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن منتشر شد

   4 نشریه شامل برنامه ضوابط و معیارهای معدن با عنوان های راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی معادن، راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی، دستورالعمل اکتشاف ناحیه ای طلا به روش بلگ و دستورالعمل مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاه تونل تدوین و جهت رعایت و اجرا ابلاغ شده است.

   به گزارش شاتا، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن به استناد ماده (107) آیین نامه اجرایی قانون معادن، مصوبه هیأت وزیران و ماده (32) قانون نظام مهندسی معدن، مسؤولیت تهیه، ابلاغ و ترویج دستورالعمل‌ها و مقررات فنی مورد نیاز بخش معدن کشور را با همکاری اساتید و صاحبنظران معدن به عهده دارد.
   این 4 نشریه در همین راستا با توجه به نیاز مبرم بخش معدن و در جهت تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و با همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین و جهت رعایت و اجرا ابلاغ شده است.
   نشریه راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی معادن راهکار اجرایی یکسانی برای انتخاب شبکه بهینه حفریات معدنی در معادن زیرزمینی و نیز روش احداث و نگهداری آن را ارایه می دهد.
   در نشریه راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی نیز نحوه آماده سازی نمونه و تجهیزات مربوط به آن برای آزمایش‌های کانه آرایی ارایه می شود.
   دستورالعمل اکتشاف ناحیه ای طلا به روش بلگ نیز در یکی از این نشریات ارایه می شود و در نشریه دستورالعمل مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاه تونل معیارها و مراحل انجام این دستورالعمل تشریح می شود که هدف از آن، ارایه راهکار مناسب و یکسان برای مطالعات ساختگاه تونل‌های مختلف است.
   گفتنی است که این نشریات از طریق سایت WWW.MINECRITERIA.MIMTGOV.IR نیز قابل دسترس هستند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: