• افزایش 12 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو

   در گزارش 12 ماهه سال 96 اعلام شد:

   افزایش 12 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو

   افزایش 12 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو

   میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت های طبس و البرز مرکزی (وابسته به ایمیدرو) در سال96، 12 درصد افزایش یافت.

   به گزارش شاتا از ایمیدرو، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 675 هزار و 808 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. اما رقم تولید مدت مشابه سال گذشته، 602 هزار و 958 تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ امسال، 570 هزار و 86 تن توسط «شرکت زغال سنگ طبس» و 105 هزار و 722 تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید شد.

   شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در 12 ماهه امسال، یک میلیون و 371 هزار و 562 تن زغال سنگ استخراج کردند که نسبت به رقم استخراج سال گذشته (یک میلیون و 668 هزار و 81 تن)، 18 درصد کاهش نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس یک میلیون و 214 هزار و 394 تن و شرکت البرز مرکزی 157 هزار و 168 تن ماده معدنی استخراج کرد.

   میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت ها به مشتریان در مدت یاد شده نیز با 10 درصد افزایش، از 598 هزار و 477 تن مدت مشابه سال قبل به 664 هزار و 472 تن در 12 ماهه سال 96 رسید. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب 563 هزار و 345 تن و 101 هزار و 127 تن بود.

   بنا بر این گزارش، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه اسفند 39 هزار و 343 تن کنسانتره زغال سنگ «تولید»، 65 هزار و 865 تن ماده معدنی «استخراج» و 44 هزار و 767 تن کنسانتره «ارسال» کردند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: