• بیشترین ضمانت نامه برای صنایع کوچک را کدام بانک ها پذیرفته اند؟

   بیشترین ضمانت نامه برای صنایع کوچک را کدام بانک ها پذیرفته اند؟

   بیشترین ضمانت نامه برای صنایع کوچک را کدام بانک ها پذیرفته اند؟

   بررسی آمارهای سال 1396 نشان می دهد بانک های سینا، ملی و کشاورزی ،بیشترین ضمانت نامه را از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پذیرفته اند که نشان از توجه این بانک ها به بنگاههای کوچک در سراسر کشور است.

   به گزارش شاتا بانک سینا با پذیرش 48 ضمانت نامه به ارزش 485 میلیارد ریال، بانک ملی با پذیرش 27 ضمانت نامه به ارزش 195 میلیارد ریال،بانک کشاورزی با پذیرش 11 ضمانت نامه به ارزش 163 میلیارد ریال و بانک سپه با پذیرش 11 ضمانت نامه به ارزش 144 میلیارد ریال ،بیشترین همکاری و تعامل را با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک داشته اند.
   همچنین بانک های انصار ،آینده،پاسارگاد و صندوق نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در سال 96 از ضمانت نامه های این صندوق برای ارائه تسهیلات به صنایع کوچک کشور استفاده کرده اند.
   گفتنی است، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را برعهده دارد.
   حداکثر مبلغ ضمانت نامه صندوق برای پوشش کسری وثایق تسهیلات اعطایی بانک ها موسسات مالی واعتباری ،مبلغ 30 میلیارد ریال تعیین شده که تا 70 درضد اصل و سود تسهیلات را پوشش میدهد.
   این مبلغ در مناطق کمتر توسعه یافته 85 درصد اصل و سود تسهیلات را شامل می شود .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
Page created in 3.0952761173248 seconds.
memoryUsage : 42544Kb