• رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی:

   افزایش 19 درصدی ارزش تولیدات کالاهای منتخب آذربایجان غربی

   افزایش 19 درصدی ارزش تولیدات کالاهای منتخب آذربایجان غربی

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در 11 ماهه سال گذشته به افزایش 19 درصدی ارزش تولیدات کالاهای منتخب در سطح کشور دست یافت.

   به گزارش شاتا، جعفرصادق اسکندری با بیان این مطلب، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ارزیابی جدید وزارت خانه متبوعه در برخی شاخصه ها عملکرد برتری داشته و مورد تقدیر قرار گرفت.

   وی تصریح کرد: این سازمان در سال گذشته رتبه نخست در شاخص میانگین زمان صدور پروانه بهره برداری با زمان صدور چهار روز را کسب کرد.

   اسکندری گفت: در این رابطه رتبه بندی استان ها براساس محاسبه 10 شاخص از جمله تولید، ارزش افزوده و اشتغال با عنوان "شاخص های عملکردی"، نحوه اجرای فرآیندها و ارایه خدمات به متقاضیان بخش و کیفیت ارایه آمار و اطلاعات توسط سازمان های استانی و واحدهای منتخب با عنوان "شاخص های عملیاتی" مورد ارزیابی قرار گرفته است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: بخشی از شاخص های عملیاتی مربوط به فضای حاکم بر کسب و کار صنعتی در استانها بوده که بر موضوعاتی نظیر دوره زمانی تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی، میزان پیشرفت آنها و متوسط زمان صدور مجوزهای صنعتی تمرکز دارند.

   اسکندری بیان کرد: تمامی اطلاعات و ارقام مربوط به شاخص های ارزیابی از سامانه های بهین یاب و هماهنگ، فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزهای صنعتی و فرآیند آمار تولید استخراج شده است.

   وی گفت: در این رابطه رتبه یک در شاخص میانگین زمان صدور پروانه بهره برداری با زمان صدور 4 روز، رتبه سه در شاخص های عملیاتی مانند طرح های باقیمانده، میانگین صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و ارایه آمار تولید و رتبه سوم در شاخص ویژگی های فضای کسب و کار صنعتی بوده است.

   اسکندری افزود: علاوه بر آن، این سازمان رتبه 5 در شاخص میانگین زمان صدور جواز تأسیس با زمان صدور 5 روز، رتبه 5 در طرح های باقیمانده از کل جوازها، رتبه 6 در شاخص تغییرات اشتغال شش ماهه نخست 1396 نسبت به 6 ماهه اول 1395 با افزایش 312 نفر، رتبه 7 در گروه شاخص های عملکردی مثل تولید، ارزش افزوده و اشتغال و نیز افزایش ارزش تولیدات کالاهای منتخب استان با 19 درصد افزایش و میانگین رشد کشوری 9.3 درصد را کسب کرده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: