• رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اعلام کرد:

   شناسایی 10 محدوده امید بخش فلزی در استان آذربایجان غربی

   شناسایی 10 محدوده امید بخش فلزی در استان آذربایجان غربی

   به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 10 محدوده امید بخش فلزی در استان آذربایجان غربی شناسایی شده است.

   به گزارش شاتا، جعفر صادق اسکندری گفت: انجام مراحل اکتشاف، پی جویی و شناسایی مواد معدنی در پهنه های جنوب(تکاب – پیرانشهر) و پهنه شمال استان آذربایجان غربی دربازه زمانی 3ساله انجام شد و به نتایج اولیه مطلوبی رسید.

   وی افزود: در کل استان دوپهنه جنوب (تکاب –پیرانشهر) و شمال به مساحت 7 هزار و 166 کیلومتر مربع مورد مطالعه قرار گرفت و 335 کیلومتر مربع منطقه امید بخش نیز شناسایی شد.

   اسکندری تصریح کرد: در پهنه جنوب (تکاب – پیرانشهر) که به مساحت 5 هزار و 183 کیلومتر مربع هست مراحل اکتشاف، پی جویی و شناسایی مواد معدنی موجود انجام شد و در این پهنه 5 محدوده فلزی امید بخش در مجموع به مساحت 273 کیلومتر مربع دارای پتانسیل ذخایر فلزی طلا، نقره و مس محرز شد.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: همچنین در پهنه شمال استان که به مساحت یک هزار و 983 کیلومتر مربع مورد مطالعه اکتشاف، پی جویی و شناسایی قرار گرفت 5محدوده امید بخش فلزی در مجموع به مساحت 62کیلومتر مربع دارای پتانسیل ذخایر فلزی طلا، کرومیت، نقره و عناصر نادر خاکی محرز شد.

   اسکندری بیان کرد: جهت تعیین تکلیف کمیت و کیفیت مواد معدنی مورد شناسایی شده و آغاز مراحل اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های مورد نظر بعد از انجام مراحل قانونی در زمان مقتضی انجام خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: