• در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی معدنی کشور و استاندار خراسان شمالی مطرح شد:

   درخواست پرداخت تسهیلات به معادن درجه 3 و 4 استان خراسان شمالی

   درخواست پرداخت تسهیلات به معادن درجه 3 و 4 استان خراسان شمالی

   استاندار خراسان شمالی گفت: اعتباراتی برای زیرساخت های معادنی که قابل شناسایی هستند در نظر گرفته ایم.

   به گزارش شاتا «صالحی» با بیان این مطلب در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی معدنی کشور افزود : تسهیلات و یارانه هایی که به صورت حمایتی به معادن داده می شود، بیشتر به معادن درجه یک و دو تعلق می گیرد که انتظار داریم به معادن درجه 3 و 4 هم با توجه به فراگیری و تعداد زیاد آنها ، پرداخت شود.
   رئیس سازمان نظام مهندسی معدنی کشورهم در این دیدار گفت: شرایط معرفی برای دریافت تسهیلات معدنی از میز صندوق فعالیت های معدنی در خراسان شمالی فراهم شده است.
   «اسماعیلی» اضافه کرد: صندوق بیمه فعالیت های معدنی هم امسال اعتبارات خوبی دارد و راه اندازی شده است و از هم اکنون با معرفی متقاضیان به میز صندوق فعالیت های معدنی می توانند تسهیلات دریافت کنند.
   وی با تاکید بر حمایت از معادن کوچک ، معدن را موتور محرک صنعت دانست وتصریح کرد: طبق قانون باید تمام معادن با توجه به نوع درجه معدن و صلاحیت افراد، مسئول فنی داشته باشند تا در صورت بروز حادثه پاسخگو باشند و به نظام مهندسی گزارش دهند و ما هم به وزارتخانه گزارش دهیم.
   «اسماعیلی» گفت: برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، به جای سختگیری و تعطیلی معادن، بهتر است راهکار بدهیم تا علاوه بر حفظ زیست محیطی و منابع طبیعی، معادن هم فعال باشند که متأسفانه برخی سلیقه ای عمل می کنند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: