• دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان:

   ۵۰ شعبه بانک ملی گلستان ۱۲۹ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کردند

   ۵۰ شعبه بانک ملی گلستان ۱۲۹ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کردند

   دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان با اشاره به اینکه منابع بانک‎های استان‎ گلستان ۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۵۰ شعبه بانک ملی گلستان ۱۲۹ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کردند.

   به گزارش شاتا؛ خانعلی رشیدی در کارگروه رفع موانع تولید استان گلستان گفت: 8 هزار میلیارد تومان منابع بانک‎های استان است که 106 هزار میلیارد تومان بانک‎ها مصارف داشتند. واحدهایی داشتیم که نتوانستند به علت زیان انباشته‎ای یا ضمانت وثیقه‎ای از تسهیلات دریافت کنند.
   دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان با بیان اینکه 16 درصد رشد مصارف در بانک‎های استان داشتیم، افزود: بانک ملی تلاش کرده همراه با سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و سیاست‎های که کارگروه رفع موانع تولید استان داشته حرکت کند.
   رشیدی یادآور شد: 50 شعبه بانک ملی در سطح استان داریم که 129 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کردند و این در حالی است که در استان مازندران 150 شعبه وجود دارد و و این شعب 56 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.
   وی با بیان اینکه 43 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی در شرف پرداخت هستند و در شرایطی هستیم که متقاضی باید اقدام کند تا تسهیلات را دریافت کند، ادامه داد: از تهران در بحث کنترل مصارف نامه‎ای به آقای سیف زده شده تا ارائه تسهیلات کنترل شود.
   دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان اظهار داشت: 3 بانک کشاورزی، ملی و رفاه در کشور به‌علت اضافه برداشت وضعیتش قرمز شده و دستور داده شده که در پرداختی‎ها مراقبت کنند اما ما هنوز پرداخت اعتبارت را قطع نکردیم.
   رئیس شعبه بانک ملی استان گلستان با بیان اینکه سعی کردیم منابع خود را مدیریت کنیم، گفت: سیستم بانکی استان کارنامه قابل قبولی نسبت به استان‎های دیگر در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از خود نشان داده است.
    

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: