• پیشرفت های تکنولوژیک چگونه مفهوم حکمرانی و مدیریت در دولت را تغییر می دهند

   پیشرفت های تکنولوژیک چگونه مفهوم حکمرانی و مدیریت در دولت را تغییر می دهند

   شیوه حکمرانی و به عبارتی چگونگی اداره دولتها از دیرباز مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان، صاحبنطران عرصه مدیریت و سیاست بوده است. در سالیان اخیر نیز و خاصه دولت یازدهم نوع نگرش به سازوکارها و چگونگی استقرار مدلی از حکمرانی که دغدغه های مردم و دولت را به صورت مشترک پاسخگو باشد تغییر یافت تا آنجا که مفاهیمی چون ارتقا سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندی، پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، جامعه مدنی، توجه به سازمانهای مردم نهاد و مواردی از این دست برجسته شده و به گفتمان غالب تبدیل شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی شیوه های حکمرانی و اداره دولت ها تا کنون، مولفه ها و شیوه ی مطلوب که در برگیرنده شاخصهای پیشگفته باشد ، طرح نموده و در نهایت مدلی نوین را معرفی نماییم.

   Page created in 3.3005750179291 seconds.
   memoryUsage : 42468Kb