• برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس

   با حضور مهندس نعمت زاده:

   برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس

   برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس

   وزیر صنعت،‌معدن و تجارت به منظور شرکت در سیزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس به این کشور سفر کرد.


   به گزارش شاتا؛‌ محمد رضا نعمت زاده » که برای شرکت در سیزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به بلاروس سفر کرده است،‌ در نخستین روز سفر دو روزه خود به  این کشور  با وزیر صنایع بلاروس دیدار کرد.
   درادامه؛ سخنرانی در سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی  و  دیدار با وزیر کشاورزی و خواروبار و وزیر بازرگانی ازدیگر برنامه های پیش از ظهر مهندس نعمت زاده خواهد بود.
   همچنین شرکت در مراسم امضای اسناد نقشه راه 2016 و 2017 همکاریهای دو کشور و پروتکل اجلاس و دیدار با نخست وزیر این کشور از برنامه های امروز مهندس نعمت زاده به بلاروس در نظرگرفته است.
   براساس این گزارش ،‌در دومین روز از این سفر ؛‌ شرکت در نشست اتاق بازرگانی و صنایع بلاروس ،‌بازدید از  شرکت کیسون در منطقه آزاد تجاری مینسک از دیگر برنامه های تعیین شده مهندس نعمت زاده خواهد بود.
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: