• جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تهران برگزار شد

   جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تهران برگزار شد

   سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران ، اولین جلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در سال 95 در دفتر معاونت امور صنایع برگزار شد.

    

   به گزارش شاتا ، این جلسه با حضور افشار فتح الهی معاون امور صنایع سازمان ، علیزاده معاون مالیاتی امور مالیاتی استان تهران، شیرکوند، معاون تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران، جعفری و دارابیان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ، نوری نماینده تامین اجتماعی شرق تهران، عبیدی و محسنی نمایندگان تامین اجتماعی غرب تهران ، آزاد نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، تخشا نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار گردید .
   این جلسه با عنایت به نامگذاری سال 95 به شعار" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" درجهت رسیدگی به مشکلات شرکت های متقاضی برگزار گردید که دراین راستا مصوبات لازم برای رفع موانع واحدهای تولیدی صادرشد.
   در ادامه جلسه، نظرات و پیشنهادات اعضاء درخصوص برگزاری جلسات مستمر و بهینه نمودن عملکرد کارگروه مورد بررسی قرار گرفت .
   درجلسه مذکور نیاز به برگزاری دوره های آموزشی برای تولید کنندگان از قوانین مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: