• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح کرد:

   تعامل صنعتگران استان تهران با دولت حامی محیط زیست

   محمدرضا مس فروش:همکاری و تعامل با مصوبات محیط زیست در حال گسترش و تقابل های گذشته به تدریج کمرنگ می شود.

    
   به گزارش شاتا ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت : نقش نظارتی محیط زیست در دولت تدبیر و امید به عنوان قوه محرکه بخش صنعت و تولید انکار ناپذیر است.
   محمدرضا مس فروش در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با بیان این مطلب افزود: توصیه های مکرر رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی کشور مبنی بر اطلاق دولت یازدهم به عنوان دولت محیط زیست تعیین کننده خط مشی متولیان بخش صنعت برای اهداف آینده است.
   وی تصریح کرد: همکاری و تعامل سازنده به جای تقابل با محیط زیست در حال حاضر در تمام سطوح بخش صنعت به ویژه صنایع غیرآلاینده در دستور کار سازمانهای صنعتی و متولی قرار گرفته و دغدغه ها بسیار کاهش یافته است.
   به گفته مس فروش البته دخالت و نظارت ها در دایره محیط زیست نباید خارج از ضوابط و سلیقه ای باشد که قطعا به روند آشتی صنعت و محیط زیست لطمه می زند.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین گفت: ما معتقدیم روند همکاری و همزیستی مطلوب کنونی واحدهای صنعتی و معدنی با توجه به نظارت های قانونمند محیط زیست و ایجاد فضای حمایتی برای سرمایه گذاران به ویژه در شهرکهای صنعتی همسو با اجرای برجام به بهبود اقتصادی کشور کمک شایان توجه ای می کند.

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: