• جلسه کارگروه رفع موانع تولید در هرمزگان

   جلسه کارگروه رفع موانع تولید در هرمزگان

   یست و ششمین جلسه کمیته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی و مدیر عاملان واحدهای تولیدی برگزار گردید.

    به گزارش شاتا، خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: مدیران باید با توجه به قانون تسهیل و رفع موانع تولید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند و بررسی مصوبات جلسات را از اولویتها قرار دهند و شرایط سرمایه گذاری را در استان فراهم نمایند.
   قاسمی افزود: تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در واقع حمایت از واحدهای تولیدی است و هدف از تشکیل این جلسات رفع و برطرف نمودن مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار است.
   وی تصریح کرد: همکاری مدیران دستگاههای اجرائی با واحدهای مشکل دار تولیدی در استان شد و گفت: امیدواریم با برطرف نمودن مشکلات تولیدکنندگان بر رونق اقتصاد کشور کمک کنیم .
   قاسمی خاطرنشان کرد : بررسی توقف فعالیت واحدهای تولیدی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط، از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب از دیگر ماموریت های این کارگروه است. وی گفت: با برگزاری جلسات کارگروه تسهیل تلاش کرده ایم از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری و در جهت رونق تولید، اشتغالزایی، رفع رکود گام برداریم. 
    
    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: