• برگزاری اولین گردهمایی شرکتهای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه در استان البرز

   برگزاری اولین گردهمایی شرکتهای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه در استان البرز

   اولین گردهمایی شرکتهای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی و شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشترفته در استان البرز برگزار می گردد.

   به گزارش شاتا؛ به منظور پیوند و برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه و شناسایی اولیه نقشه راه توسعه صنعت هایتک استان، نشست تخصصی و گردهمایی با عنوان "رقابت پذیری شرکت های صنعتی در دوره پسا تحریم از طریق توسعه فعالیتهای فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، پژوهشهای صنعتی و معدنی و ایجاد شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته" در روز  سه شنبه نوزدهم آبان ماه  (روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه) از ساعت 9-13در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز  برگزار می شود..
   براساس این گزارش؛  این گردهمائی با همکاری مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشترفته، مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار  می گردد.
   گفتنی است: ازعلاقمندان دعوت بعمل می آید جهت حضور در این گردهمایی برای ثبت نام به اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مراجعه کنند.

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: