• در حاشیه بازدید از نمایشگاه نساجی ایران مطرح شد:

   ایجاد اولین مجتمع تولیدی، تحقیقاتی، آموزش و پژوهشی و نمایشگاهی صنایع نساجی در استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی

   ایجاد اولین مجتمع تولیدی، تحقیقاتی، آموزش و پژوهشی و نمایشگاهی صنایع نساجی در استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی

   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: اولین مجتمع تولیدی، تحقیقاتی، آموزش و پژوهشی و نمایشگاهی صنایع نساجی در استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

   به گزارش شاتا ؛ « ایرج موفق » در حاشیه  بازدید از نمایشگاه نساجی ایران که به همراه معاونین و تنی چند از کارشناسان سازمان از نمایشگاه بین المللی نساجی  انجام شد  ضمن حضور در غرفه های شرکت های تولیدی استان از غرفه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان البرز نیز بازدید کرد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر تشکیل تعاونی بمنظور تأمین نیاز تولیدکنندگان صنایع نساجی استان و ایجاد اولین مجتمع تولیدی، تحقیقاتی، آموزش و پژوهشی و نمایشگاهی صنایع نساجی در استان البرز با سرمایه گذاری بخش خصوصی استقبال و تأکیدکرد   و از عوامل اجرائی انجمن  خواست برای پیشبرد هرچه سریعتر این امور تلاش کنند.

    
    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: