• برگزار ی مزایده محدوده های معدنی کرمانشاه در سال 94

   برگزار ی مزایده محدوده های معدنی کرمانشاه در سال 94

   سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه ، اولین مزایده عمومی محدوده های معدنی استان در سال 94 در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون معادن برگرار می شود

    به گزارش شاتا ، معاون امور صنایع و معادن سازمان در ادامه تصریح کرد : متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت لیست معادن و محدوده های اکتشافی و اسناد و مدارک و فرم های شرکت در مزایده و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده به معاونت امور صنایع و معادن  مراجعه نمایند .
   مهندس رستمی افزود : همچنین کلیه مدارک و مستندات مربوط به مزایده عمومی معادن در سایت سازمان  http://ksh.mimt.gov.ir در بخش اطلاعیه ها موجود می باشد .
   وی تأکید کرد : کلیه پیشنهادات باید تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 24/5/94 در یک پاکت لاک و مهر شده حاوی سه پاکت که حاوی پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده  پاکت ب)گواهی تعیین صلاحیت فنی و مالی صادر شده از سازمان نظام مهندسی معدن پاکت ج)قیمت پیشنهادی مزایده طبق فرم مربوطه(محدوده های اکتشافی و یا محدوده های بهره برداری) به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند
    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: