• طبقه بندی ها
  • سفر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب هفته نهم پویش ملی "تولید، تداوم و امید" به استان خراسان رضوی - گزارش دوم 99/5/16
   سفر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب هفته نهم پویش ملی "تولید، تداوم و امید" به استان خراسان رضوی - گزارش دوم 99/5/16
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1399/05/16          تعداد بازدید:: 152
   عکس: علی اصغر کیمیایی