• طبقه بندی ها
    • افتتاح طرح تولید تخته فیبر آرین شیمی با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت 99/5/9
      افتتاح طرح تولید تخته فیبر آرین شیمی با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت 99/5/9
      تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1399/05/09          تعداد بازدید:: 199