• طبقه بندی ها
  • چهارمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو و قطعات 99/4/11
   چهارمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو و قطعات 99/4/11
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1399/04/11          تعداد بازدید:: 176
   عکس: علی اصغر کیمیایی