• طبقه بندی ها
  • بازدید معاون اول رئیس جمهور و سرپرست وزارت صمت از نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید 99/4/10
   بازدید معاون اول رئیس جمهور و سرپرست وزارت صمت از نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید 99/4/10
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1399/04/10          تعداد بازدید:: 179
   عکس: علی اصغر کیمیایی