• طبقه بندی ها
  • بازدید مدیران رسانه از گروه صنعتی ایران خودرو 96/6/6
   بازدید مدیران رسانه از گروه صنعتی ایران خودرو  96/6/6
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1396/06/06          تعداد بازدید:: 771
   عکس: علی اصغرکیمیایی