• طبقه بندی ها
  • بازدید مهندس نعمت زاده از نمایشگاه معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 96/5/18
   بازدید مهندس نعمت زاده از نمایشگاه معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 96/5/18
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1396/05/29          تعداد بازدید:: 620
   عکس: داریوش زرین خط