• طبقه بندی ها
  • دیدار مهندس نعمت زاده با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه 96/4/18
   دیدار مهندس نعمت زاده با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه 96/4/18
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1396/04/18          تعداد بازدید:: 488
   عکس: علی اصغرکیمیایی