• گالری ها
    • شست خبری مشترک مهندس صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های خصوصی بخش صنعت 96/3/29
      تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی: 29/03/1396          تعداد بازدید:: 261
      عکس: علی اصغرکیمیایی